Zadzwoń do nas: + 48 883 990 408

Wiedza dla biznesu

KULTUROWA ZMIENNOŚĆ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Praca zbiorowa "Kulturowa zmienność systemów zarządzania" stanowi szósty tom w serii wydawniczej "Metody i techniki zarządzania" publikowanej w ramach działalności naukowej Wydziału Zarządzania Społecznej Akademii Nauk. Przesłaniem tej pracy jest próba analizy wybranych kulturowych i społecznych determinant systemów zarządzania. Na tle kierunków rozwoju współczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem przeprowadzona została analiza instrumentów przywództwa, kultury organizacyjnej oraz polityki personalnej. Rozważania zostały zilustrowane studiami przypadków podejmującymi problemy kulturowych determinant systemów zarządzania.

Zastosowanie Lean Manufacturing w Polsce i w Meksyku. Modele, praktyka, doświadczenia.

Materiał zawarty w książce jest adresowany do menadżerów wysokich i średnich szczebli zarządzania firm produkcyjnych różnych branż przemysłowych, a także studentów szkół wyższych, jako podręcznik do przedmiotów związanych z organizacją, zarządzaniem oraz inżynierią produkcji. Z książki dowiemy się m.in.: o formach organizacji współczesnych przedsiębiorstw, o przedsiębiorstwach Lean w Polsce i Meksyku, o modelach wdrażania Lean, o metodach i narzędziach używanych we wdrażaniu, o wynikach i przebiegu programów wdrożeniowych Lean, o zleceniach, które podnieść powinny efektywność wdrażania.

Doskonalenie systemów zarządzania. Nowa droga do przedsiębiorstwa Lean

Książka poświęcona jest zarządzaniu zmianami w przedsiębiorstwie. Autor przyjął jako punkt wyjścia stwierdzenie, że możliwości utrzymania, a następnie poprawy konkurencyjności uzależnione są od zdolności prowadzenia przez przedsiębiorstwo działań restrukturyzacyjnych, wspieranych wdrażaniem nowoczesnych technologii, zwłaszcza technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Charakter zmian otoczenia, w jakim funkcjonują przedsiębiorstwa powoduje z kolei, iż działania te będą miały charakter zmian ciągłych. Praca mieści się w jednym z głównych i nadal aktualnych nurtów teorii organizacji i zarządzania, a mianowicie zarządzania zmianami ukierunkowanymi na osiąganie doskonałości.

Continuous Improvement Management

Książka jest znakomitym źródłem dla praktyków biznesu ponieważ wyraża się w niej doświadczenie autorów. Książka jest napisana w sposób łatwy w odbiorze dla osób zajmujących się wdrożeniem Continuous Improvement Management.

Operations Management in Mexican Small and medium enterprises

Partnerzy