Zadzwoń do nas: + 48 883 990 408

Wiedza dla biznesu

Nowoczesne koncepcje zarządzania wiedzą Magdalena Olechnowicz

Mieć przewagę konkurencyjną tam, gdzie nie ma konkurencji. Ale JAK to zrobić? Czy odpowiedzią jest zarządzanie wiedzą? Na ile zarządzanie wiedzą i tworzenie z niej cennego zasobu to moda, a na ile warunek sukcesu przedsiębiorstwa?

Doskonalenie systemów zarządzania w sektorze usług komunalnych

Koncepcja zastosowania Lean w transporcie wewnętrznym małych przedsiębiorstw

Praktyczne stosowanie Lean Manufacturing w wybranych polskich przedsiębiorstwach

Competitiveness factors of the candy industries In San Luis Potosi

Evaluation of performance of local economic activity under an idustrial cluster approach

Lean Manufacturing - results of selected implementation projects

Koncepcja pozycji Menadżera Wiedzy (CKO) w polskich przedsiębiorstwach

Weryfikacja metodyki wdrażania Lean Manufacturing w wybranych przedsiębiorstwach w Meksyku

The methodology of implementation of Kaizen in selected polish industrial plants

MENADŻER I SYSTEMY CIĄGŁEGO DOSKONALENIA

Kryzys, jaki obecnie dotknął gospodarkę światową, stał się swoistym egzaminatorem kondycji zakładów oraz umiejętności osób nimi zarządzającymi. Te firmy, które nie wytrzymały zachodzących zmian, nie były do nich przygotowane, zniknęły z dnia na dzień z rynku. Są jednak firmy, które dają sobie radę, niektóre nawet rozwijają się. Co tkwi u podstaw ich sukcesu?

WCM JAKO SYSTEM

Zero marnotrawstwa, zero usterek, zero zapasów, zero awarii! To podstawowe cele programu World Class Manufacturing. Dla firmy, która musi podjąć szybkie kroki w zakresie ciągłego doskonalenia, program WCM jest znakomitym rozwiązaniem. Kiedy warto podjąć decyzję o wprowadzeniu programu WCM? Jakie są kluczowe czynniki, gwarantujące skuteczną realizację wdrożenia?

Partnerzy