Zadzwoń do nas: + 48 883 990 408

World Class Manufacturing

do pustych art1World Class Manufacturing (Wytwarzanie Klasy Światowej) to kompleksowy system zarządzania dążący do maksymalnego ograniczenia strat i marnotrawstwa w przedsiębiorstwie oraz do podnoszenia wydajności, jakości i bezpieczeństwa procesów wytwórczych, stosowany przez światowych liderów. Jego główną ideą jest eliminacja takich nieefektywności jak: postoje, awarie, błędy i wypadki, a nieodzownym elementem zaangażowanie całej załogi – od zarządu po zatrudnionych w zakładzie robotników.

World Class Manufacturing to najwyższy, możliwy do osiągnięcia poziom organizacji przedsiębiorstwa, oznaczający stałe usprawnianie organizacji w celu poprawy osiąganych wyników, w oparciu o klarowną i rozbudowaną metodologię i narzędzia.

Dlaczego warto wprowadzić World Class Manufacturing?

Warto wprowadzić systemy prowadzące do osiągnięcia poziomu doskonałości w obszarze produkcyjnym, jeśli celem przedsiębiorstwa jest to, aby dołączyć do czołówki w swojej branży lub ma ono ambicję, aby osiągnąć pozycję wśród 10% najbardziej konkurencyjnych przedsiębiorstw.

W jaki sposób pomagamy firmom osiągnąć poziom World Class Manufacturing?

Aby osiągnąć ten ambitny cel, konieczne są zmiany w funkcjonowaniu zakładu, sposobie pracy i zarządzaniu procesami produkcyjnymi. Pomagamy przedsiębiorstwu określić czynniki, które sprawią, że firma osiągnie zakładany poziom konkurencyjności oraz ustalić i wdrożyć metody, jakie należy w tym celu zastosować. Potrafimy podjąć się współodpowiedzialności za uzyskane podczas wdrażania wyniki.

 

W tym celu korzystamy z:                                                                                                         

  • Mapowania i analizy łańcuchów wartości,
  • Just-in-time (systemu, który poprzez wyeliminowanie wszystkich możliwych strat w procesach realizowanych wewnątrz organizacji pozwala uzyskać jak najlepszą, jakość, jak najniższe koszty oraz zrealizować dostawy produktów lub usług zgodnie z wymaganiami klienta i w odpowiednim czasie)
  • Total Quality Management (Kompleksowego Zarządzania, Jakością) czy Total Productive Maintenance (Kompleksowego systemu pracy bezawaryjnej).

Szkolimy pracowników zaangażowanych w procesy produkcyjne w firmie i pomagamy również zbudować zespoły zadaniowe.

Partnerzy