Zadzwoń do nas: + 48 883 990 408

Audyt technologiczny

do pustych art2Audyt technologiczny to ocena aktualnego potencjału technologicznego, stosowanych procedur i regulaminów. To identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa przeprowadzona w oparciu o ocenę zasobów kadrowych, infrastruktury i podstawowego know-how firmy. Audyt technologiczny wykorzystywany jest do określenia kierunków rozwoju przedsiębiorstwa pod kątem pozyskania i wykorzystania nowych technologii. Wskazuje obszary, w których przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia, oraz te, które mogą się stać podstawą dalszego rozwoju.

 

Dlaczego warto przeprowadzić audyt technologiczny?

Realizowany przez naszą firmę audyt technologiczny pozwoli przedsiębiorstwu:

 • stworzyć podstawę do opracowania strategii technologii przedsiębiorstwa
 • wybrać najlepsze dla przedsiębiorstwa nowe technologie,
 • określić nowe kierunki rozwoju,
 • uzyskać niezależną ocenę działalności przedsiębiorstwa przed przystąpieniem do procesów inwestycyjnych, jak również dla potrzeb potencjalnych partnerów inwestycyjnych.

 

Jaki zakres obejmuje audyt technologiczny?

Realizowany przez nas audyt technologiczny obejmuje m.in.:

 • analizę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa,
 • analizę kluczowych technologii ich poziomu oraz kierunków rozwoju technologii,
 • analizę procesu produkcyjnego, w tym istniejących i potencjalnych problemów technologicznych,
 • analizę profilu technologicznego firmy w porównaniu z konkurencją,
 • analizę obszaru badawczo-rozwojowego, jeśli istnieje on w przedsiębiorstwie,
 • analizę potencjału zasobów ludzkich.

Przeprowadzamy również analizę innych obszarów, po wcześniejszych indywidualnych uzgodnieniach.

 

Jak przebiega audyt technologiczny?

Audyt technologiczny realizujemy w 3 etapach:

 1. gromadzimy informacje dotyczące działalności firmy oraz jej otoczenia – w tym celu obserwujemy działalność przedsiębiorstwa, spotykamy się z zarządem i specjalistami wewnątrz organizacji oraz ekspertami zewnętrznymi (z zachowaniem poufności),
 2. analizujemy dane i identyfikujemy obszary wymagające innowacji oraz wskazujemy potrzeby i sposoby wdrożenia nowych technologii i rozwiązań,
 3. przekazujemy zarządowi raport z przeprowadzonego audytu wraz z rekomendacjami dotyczącymi wdrażania zmian. Sporządzony przez naszych ekspertów raport przedstawia pełny obraz obecnej sytuacji przedsiębiorstwa, a zatem informacje na temat jego sytuacji rynkowej, aktualnych potrzeb inwestycyjnych, celów technologicznych oraz kierunków dalszego rozwoju. Wskazuje wnioski oraz zalecenia co do dalszych działań.

Proces audytu technologicznego poprzedzamy podpisaniem klauzuli dotyczącej poufności przekazywanych naszym ekspertom danych, w której zobowiązujemy się do niewykorzystania ich do innych celów, niż odpowiednia realizacja audytu technologicznego, uzgodnionego z klientem.

 

W jakim zakresie realizujemy audyt technologiczny?

Proponujemy kompleksowy audyt technologicznego lub – w zależności od potrzeb oraz specyfiki przedsiębiorstwa – audyt częściowy, np. obejmujący sam proces produkcyjny.

 

Kto przeprowadza realizowane przez nas audyty technologiczne?

Audyt przeprowadzi konsultant bądź zespół konsultantów posiadający doświadczenie oraz znający specyfikę branży, w której działa przedsiębiorstwo, oraz kwestie technologiczne z nią związane. W razie potrzeby zapewniamy konsultację dodatkowych ekspertów.

Partnerzy