Zadzwoń do nas: + 48 883 990 408
 • Sprawność działania

  Jesteśmy zdeterminowani, aby zrealizować
  uzgodnione z klientem cele i rezultaty.
  Nie boimy się wyzwań

 • EFEKTY

  Podejmujemy się uzyskania i ustabilizowania ustalonych
  wspólnie z klientem rezultatów wdrożeń

 • Nowoczesna wiedza

  Sięgamy do dorobku nauki
  i rzeczywistych danych z praktyki biznesu.
  Naszymi konsultantami są osoby
  o wybitnych kwalifikacjach i wiedzy.

 • Poufność

  Gwarantujemy zachowanie poufności
  i nieujawnianie uzyskanych informacji
  bez zgody klienta

 • Innowacyjność

  Ciągle się rozwijamy, aby rozwijać
  naszych klientów.
  Promujemy innowacje

Dofinansofanie ze środków UE

Od 1 grudnia 2016 AMS Consulting realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską pod nazwą: „Opracowanie technologii informatycznych wspierających optymalizację procesów produkcyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 Badania i innowacje, Działanie: 1.2 Całkowita wartość Projektu: 3 364 860,05 mln zł Kwota udzielonego dofinansowania: 2 230 590,02 mln zł

Przedmiotem Projektu jest przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie innowacyjnego modułu prognostyczno-optymalizującego służącego do zarządzania przedsiębiorstwem. System będzie realizował analizę wykonalności produkcji na podstawie samouczącego się algorytmu uwzględniającego odchylenia normatywów od rzeczywistego przebiegu produkcji oraz procesu zaopatrzenia w przeszłości. Zakończenie realizacji projektu zostało określone na IV kwartał 2019r. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Simple S.A.

7
Zmniejszenie kosztów
7
Podniesienie jakości
7
Wzmocnienie konkurencyjności
7
Wzrost innowacyjności
7
zmniejszyć zapasy magazynowe nawet o 10-30% ich początkowej wartości
7
zmniejszyć zapasy magazynowe nawet o 10-30% ich początkowej wartości
7
skrócić czasy przezbrojeń maszyn o 50-70%.

 

Partnerzy