llámenos: + 48 883 990 408
 • Eficiencia

  Estamos decididos a realizar los objetivos
  y resultados acordadaos con nuestros clientes.
  No le tenemos miedo a los desafiós.

 • Conocimiento Moderno

  Buscamos aprovechar toda la riqueza de las
  ciencias y los datos reales de la práctica
  de los negocios. Nuestros consultores son
  personas que poseen habilidades profesionales
  sobresalientes y un excelente conocimiento

 • Confidencialidad

  Le garatizamos confidencialidad y la
  no divulgación de la información sin
  el consentimiento de nuestros clientes.

 • Innovacion

  Nos desarrollamos continuamente,
  para crecer junto con nuestros clientes.
  Promovemos la innocaión

Dofinansofanie ze środków UE

Od 1 grudnia 2016 AMS Consulting realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską pod nazwą: „Opracowanie technologii informatycznych wspierających optymalizację procesów produkcyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 Badania i innowacje, Działanie: 1.2 Całkowita wartość Projektu: 3 364 860,05 mln zł Kwota udzielonego dofinansowania: 2 230 590,02 mln zł

Przedmiotem Projektu jest przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie innowacyjnego modułu prognostyczno-optymalizującego służącego do zarządzania przedsiębiorstwem. System będzie realizował analizę wykonalności produkcji na podstawie samouczącego się algorytmu uwzględniającego odchylenia normatywów od rzeczywistego przebiegu produkcji oraz procesu zaopatrzenia w przeszłości. Zakończenie realizacji projektu zostało określone na IV kwartał 2019r. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Simple S.A.

7
Disminución de costos
7
Aumento de la calidad
7
Fortalecimiento de su competitividad
7
Crecimiento de su innovación
7
Disminuir su inventario entre un 10 - 30% de su valor inicial
7
Limitar el tiempo de paros y fallas en las maquinas hasta un 30%
7
Acortar los tiempos de cambio de las maquinas entre un 50 - 70%

 

Partners