Call us: + 48 883 990 408
 • Efficiency

  We are determined to achieve to objectives
  and results agreed with our customers.
  We are not afraid of challenges.

 • Modern Knowledge

  We seek to take advantage of the richness
  of science and actual data of business practice.
  Our consultants are people who possess
  outstanding professional skills
  and excellent knowledge

 • Confidentiality

  We guarantee confidentiality and non-disclosure
  of information without the consent
  of our clients

 • Innovation

  We are constantly developing
  to grow with our customers
  We encourage innovation

Dofinansofanie ze środków UE

Od 1 grudnia 2016 AMS Consulting realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską pod nazwą: „Opracowanie technologii informatycznych wspierających optymalizację procesów produkcyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 Badania i innowacje, Działanie: 1.2 Całkowita wartość Projektu: 3 364 860,05 mln zł Kwota udzielonego dofinansowania: 2 230 590,02 mln zł

Przedmiotem Projektu jest przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie innowacyjnego modułu prognostyczno-optymalizującego służącego do zarządzania przedsiębiorstwem. System będzie realizował analizę wykonalności produkcji na podstawie samouczącego się algorytmu uwzględniającego odchylenia normatywów od rzeczywistego przebiegu produkcji oraz procesu zaopatrzenia w przeszłości. Zakończenie realizacji projektu zostało określone na IV kwartał 2019r. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Simple S.A.

7
Reduction of costs
7
Increased Quality
7
Strengthening of competitiveness
7
Growth of innovation
7
Reduce your inventory by 10 – 30% of its initial value.
7
Limit the time of stops and breakdown of machines up to 30%
7
Shorten the time of changing machines between 50 – 70%

 

Partners